Generalforsamling 2011

                                                   Kristrup Badminton Klub


Generalforsamling for KTB-Badminton 2011

 

Referat:

Dagsorden med kommentar.

 

1.Valg af dirigent

– Finn Ulrik Jensen blev valgt

2.Formanden aflægger beretning

- Vagn Hansen fremlage hvordan året var gået.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

- Henrik Brøndum gennemgik regnskabet

4.Fastlæggelse af kontingent

-Kontigent forsætter uændret

5.Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning

- Intet at berette

6.Behandling af indkomne forslag

- Der var ikke kommet nogle forslag.

7.Valg af:

1.Formanden

1.Vagn Hansen – Villig til genvalg

- Vagn Hansen genvalgt for 2 år

2.Valg af to bestyrelsesmedlemmer

1.Henrik Brøndum – Villig til genvalg

- Henrik Brøndum blev genvalgt for 2 år

2.Ulrik Mikkelsen – Villig til genvalg

- Ulrik Mikkelsen blev genvalgt for 2 år

3.Valg af suppleant

1.???

- Karsten Kristiansen blev valgt for 1 år

4.Valg af revisor

1.Kurt Thomasen - Villig til genvalg

- Kurt Thomasen blev genvalgt for 1 år

8.Eventuelt

- Der blev spurgt til om der kunne oprettes et tuneringshold, Ønsket blev godkendt Henrik B. Får oprettet holdet.// holdet blev ikke oprettet, da folk trak sig..

- Ønske om at få opdateret billeder og oprydning på informationstavlen, Vagn H. Får ordnet dettte.// er blevet ordnet

- rengøring af gulv,//vi skal blive ved med at klage// nye net// har fået 3 nye net// et rekvititaionsrum,// har forhørt, kun muligt hvis hallen kan undvære plads// Henrik B. Tager kontakt til Randers Idrætshaller.

 

 

Bestyrelsen     tilbage til arkivet

 


                   Byens billigste badmintonklub - tilmelding via hjemmeside - overblik over ledige tider