Generalf. 2019

Byens billigste badmintonklub - tilmelding via hjemmeside - overblik over ledige tiderSå fik vi afsluttet sæsonen med den årlige generalforsamling i Master Bowl, tirsdag d. 7 maj. Vi var 22 til bowling og 25 deltog i selve generalforsamlingen. Fint fremmøde 😊 det går den rigtige vej med vores arrangementer. Efter en times bowling og lækker mad, gennemgik vi året ved formanden, og regnskabet blev også vendt. De der var på valg blev genvalgt og det blev besluttet at købe bolde til klubbens medlemmer, i lighed med sidste år. 🙂 mere derom senere. Referatet kommer snarest og det samme gør info om de nye tider vi får til næste sæson. Desværre ingen billeder, det glemte jeg 😇
opdateres....


Generalforsamling for KTB-Badminton 2019

Afholdes d. 7. maj kl. 18:00 – 21:00

Master Bowl Aps – Mariagervej 139 -141 – 8920 Randers NV

Vi bowler kl. 18:00 til 19:00, der vil være egenbetaling på 50.- kr.

Kl. 19:00 til 20:30 vil der være buffet og en øl/vand

Mobil Pay 50 kr. til 2815 1145 hvis I kommer til bowling

Eller 50 kr. til konto nr. 9333-0005746426

Ring/skriv til 2815 1145 hvis I kun kommer til generalforsamlingen

SU: fredag 26. april

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasseren fremlægger det revideret regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning
 6. Behandling af indkommende forslag

-         Forslag kan sendes til kristrupbadminton@kristrupbadminton.dk

 1. Valg af
 2. Formanden for 2 år

Vagn Hansen – Villig til genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Sander Mikkelsen – Villig til genvalg

 1. Suppleant til bestyrelsen

-         Mogens Normann Korskjær – villig til genvalg

 

 1. Valg af revisor

-         Finn Ulrik Jensen – Villig til genvalg

 

 1. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kristrup badminton klub, Apollovej 64, 8960 Rds.Paderup. E-mail.: kristrupbadminton@kristrupbadminton.dk

Tlf.: 28151145 - 26804218 CVR-nr.: 31398673 Privatlivspolitik