Kristrupbadmintonklub
Generalf. 2022 referat


Generalforsamling for Kristrup Badmintonklub 2022 Referat

Afholdes onsdag d. 18. maj kl. 18:00 – 21:00

Master Bowl Aps – Mariagervej 139 -141 – 8920 Randers NV

Vi bowler kl. 18:00 til 19:00 der vil være egenbetaling på 50.- kr.

Kl. 19:00 til 20:30 vil der være buffet og en øl/vand

 

Mobilepay 50 kr. til 2815 1145 hvis I kommer til bowling

Eller 50 kr. til konto nr. 9333-0005746426

Ring/skriv til 2815 1145 hvis I kun kommer til generalforsamlingen

SU: mandag d. 16 maj

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent - Finn Ulrik Jensen
 2. Formanden aflægger beretning - Takker for et fremmøde på 24 personer, heraf et del nye ansigter. Stille sæson, præget af aflysninger, hvilket er årsagen til forlængelsen af sæsonen til 1/6-2022. Næste år bliver KBK 85 år og det er planen at fejre det på behørig vis. Mere herom til næste år.
 3. Kassereren fremlægger det revideret regnskab - Ingen bemærkninger til det reviderede og godkendte regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent - Næste sæson normal kontingent ( 1000 og 500 kr. ) og der følger bolde med i prisen.
 5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning - Intet er fremlægge.
 6. Behandling af indkomne forslag - Ingen.
 1. Valg af
  1. Formand for 2 år

Vagn Hansen – Villig til genvalg - Genvalgt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Sander Mikkelsen – Villig til genvalg - Genvalgt.

 1. Suppleant til bestyrelsen for 1 år
 • Mogens Normann Korskjær – villig til genvalg - Genvalgt.

 

 1. Valg af revisor
 • Finn Ulrik Jensen – Villig til genvalg - Genvalgt.
 1. Eventuelt - Der blev spurgt til tøj med logo, vi overvejer en løsning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen