Generalforsamling 2019

Byens billigste badmintonklub - tilmelding via hjemmeside - overblik over ledige tider

Generalforsamling for KTB-Badminton 2019

Afholdes d. 7. maj kl. 18:00 – 21:00

Master Bowl Aps – Mariagervej 139 -141 – 8920 Randers NV

Vi bowler kl. 18:00 til 19:00, der vil være egenbetaling på 50.- kr.

Kl. 19:00 til 20:30 vil der være buffet og en øl/vand

Mobil Pay 50 kr. til 2815 1145 hvis I kommer til bowling

Eller 50 kr. til konto nr. 9333-0005746426

Ring/skriv til 2815 1145 hvis I kun kommer til generalforsamlingen

SU: fredag 26. april

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasseren fremlægger det revideret regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning
 6. Behandling af indkommende forslag

-         Forslag kan sendes til kristrupbadminton@kristrupbadminton.dk

 1. Valg af
 2. Formanden for 2 år

Vagn Hansen – Villig til genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Sander Mikkelsen – Villig til genvalg

 1. Suppleant til bestyrelsen

-         Mogens Normann Korskjær – villig til genvalg

 

 1. Valg af revisor

-         Finn Ulrik Jensen – Villig til genvalg

 

 1. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kristrup badminton klub, Apollovej 64, 8960 Rds.Paderup. E-mail.: kristrupbadminton@kristupbadminton.dk. 

Tlf.: 28151145 - 26804218