Kristrupbadmintonklub
Generalforsamling 2023 referat

 

Referat af

Generalforsamling for Kristrup Badmintonklub 2023

Afholdes tirsdag d. 2. maj kl. 18:00 – 21:00

Master Bowl Aps – Mariagervej 139 -141 – 8920 Randers NV

Vi bowler kl. 18:00 til 19:00, der vil være egenbetaling på 50.- kr.

Kl. 19:00 til 20:30 vil der være buffet og en øl/vand.

 

Mobilepay 50 kr. til 2815 1145 hvis I kommer til bowling,

eller 50 kr. til konto nr. 9333-0005746426

Ring/skriv til 2815 1145 hvis I kun kommer til generalforsamlingen.

SU: lørdag d. 29. april.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Finn Ulrik valgt!
 2. Formanden aflægger beretning. Vagn omtalte sæson som vanlig uden de store ting. Han kunne fortælle at lukning af Dronningborghallen ikke får betydning for KBK. Alle vores vante tider er bibeholdt til kommende sæson. >>Ang. Tirsdalenskole, der er kommet nye net. >>Der vil sandsynligvis blive holdt en fest i anledning af klubbens 85. års jubilæum 1. november. Forberedelserne til dette starter med et bestyrelsesmøde. Dato ikke fundet endnu. <<
 3. Kassereren fremlægger det revideret regnskab. Godkendt!
 4. Fastlæggelse af kontingent. Uændret!
 5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning. Intet at bemærke!
 6. Behandling af indkomne forslag, Ingen!
 1. Valg af
  1. Kasserer for 2 år,

Henrik Brøndum – Villig til genvalg. Genvalgt!

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år,

Ulrik Mikkelsen – Villig til genvalg. Genvalgt!

 1. Suppleant til bestyrelsen for 1 år,
 • Mogens Normann Korskjær – villig til genvalg. Genvalgt! 
 1. Valg af revisor,
 • Finn Ulrik Jensen – Villig til genvalg. Genvalgt!
 • 8. Eventuelt. Det blev vendt om vi

  Skulle prøve en anden menu til næste års generalforsamling, men de fleste synes godt om buffet, så det fastholder vi >> det blev foreslået om klubben ville arrangere en tur til VM i badminton i København til august. Ulrik M. og Vagn vil undersøge nærmere med bus og tidshorisont og pris på tur og billetter. Info kommer senere >> resten af aftenen blev der hyggesnakket og spist. Der deltog 19 pers. i år. <<

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen.