Kristrupbadmintonklub
Generalforsamling 2024

Generalforsamling for KBK 2024

Afholdes onsdag d. 22. maj kl. 18:00 – 21:00

Master Bowl Aps – Mariagervej 139 -141 – 8920 Randers NV

Vi bowler kl. 18:00 til 19:00, der vil være egenbetaling på 50.- kr.

Kl. 19:00 til 20:30 vil der være buffet og en øl/vand

MobilePay 50 kr. til 2815 1145 hvis I kommer til bowling

Eller 50 kr. til konto nr. 9333-0005746426

Ring/skriv til 2815 1145 hvis I kun kommer til generalforsamlingen

SU: torsdag. 16 maj

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning
 6. Behandling af indkomne forslag
 1. Valg af
  1. Formand for 2 år

Vagn Hansen - Villig til genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

                                                                 Sander Mikkelsen - Villig til genvalg

 1. Suppleant til bestyrelsen

Mogens Normann Korskjær - Villig til genvalg

 1. Valg af revisor

Finn Ulrik Jensen - Villig til genvalg

 

 1. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen