Kristrupbadmintonklub
Generalforsamling 2024 refetat

Referat fra Generalforsamling for KBK 2024

Afholdt onsdag d. 22. maj kl. 18:00 – 21:00

Master Bowl Aps – Mariagervej 139 -141 – 8920 Randers NV

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Finn Ulrik Generalforsamling rettidigt indkaldt.
 2. Formanden aflægger beretning – Vagn starter med at byde alle 17 deltagere velkomne. Der var denne gang flere nye unge ansigter, dejligt at der bliver bakket op om klubben. Klubben havde 85-års jubilæum i oktober 2023, dette valgte vi, ikke at markere, men vil i stedet for satse på en 90-års fødselsdag med go i, i 2028. Der vil alligevel ikke være mulighed for at spille om mandagen i Paderup, da Kristrup tennisklub havde besat de timer vi regnede med at få.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab – Godkendt.
 4. Fastlæggelse af kontingent – Uændret.
 5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning – Intet at berette.
 6. Behandling af indkomne forslag – Ingen modtaget.
 1. 7 Valg af
  1. Formand for 2 år - Vagn Hansen - Villig til genvalg – Genvalgt.
  2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

                                                                 Sander Mikkelsen - Villig til genvalg – Genvalgt.

 1. 3 Suppleant til bestyrelsen

Mogens Normann Korskjær - Villig til genvalg – Genvalgt.

 1. 4 Valg af revisor - Finn Ulrik Jensen - Villig til genvalg – Genvalgt.

 

 1. 8 Eventuelt – Der blev drøftet om vi skulle prøve at binde 100.000 kr. i 3 mdr. og derved opnå en rente på p.t. 2,9%. Alle mente dette var en god ide, Henrik aftaler nærmere med banken. Der blev foreslået at afholde et stævne omkring årsskiftet, Ulrik vil arrangere dette. Der blev nævnt at der er lukket for badminton på skolerne i skolernes ferie, (tak for det), Henrik følger op på at det bliver informeret ordentlig ud til brugerne af skoler.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen