Kristrupbadmintonklub
Referater fra generalforsamlinger


De tidligere års referater fra generalforsamlingerne kan du finde her.


2019

2018

2014

2012

2011Generalforsamling for KTB-Badminton 2019

Afholdt d. 7 maj

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Finn Ulrik Jensen
 2. Formanden aflægger beretning – Fortalte kort om det afholdte jubilæum.
 3. Kasseren fremlægger det revideret regnskab – ingen bemærkninger
 4. Fastlæggelse af kontingent - Uændret
 5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning – intet af berette.
 6. Behandling af indkommende forslag – Ingen indkommende forslag
 7. Valg af
 8. Formanden for 2 år

Vagn Hansen – Genvalgt

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Sander Mikkelsen – Genvalgt

 1. Suppleant til bestyrelsen

-         Mogens Normann Korskjær – Genvalgt

 

 1. Valg af revisor

-         Finn Ulrik Jensen – Genvalgt

 

 1. Eventuelt – ingen relevante forslag.

 

Godkendt af Bestyrelsen

Generalforsamling for KTB-Badminton 01.05-2018 hos Master Bowl Rds.

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent 

Finn Ulrik Jensen blev valgt

Finn Ulrik konstateret at indkaldelsen til generalforsamlingen var sendt ud rettidig.

 

2.Formanden aflægger beretning

Der har ikke været nogle aktiviteter i denne sæson.

 

Tennisklubben har ønske om et samarbejde imellem klubberne, dette vil vi selvfølgelig gerne,

og se frem til at aftale et kommede møde.

 

Badminton klubben har 80 års jubilæum den 1. november. Vi arbejder på at stable et lille arrangement

på benene i denne anledning.

 

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer.

 

4.Fastlæggelse af kontingent

Uændret i forhold til sidste år.

i.1000,- kr. pr. bane pr. time i Paderup

ii.  400,- kr. pr. bane pr. time på skolerne

iii.500,- kr. for fælleshold Tirsdag kl.19.00 – 21.00

 

5.Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning

Der har ikke været nogle arrangementer i år, så intet at berette.

 

6.Behandling af indkomne forslag

Der var kommet et ønske om gratis bolde til medlemmerne. Bestyrelsen arbejder på at finde en smart

løsning på denne ide, og vender tilbage med nyt inden sæsonstart.

 

7.   Valg af:

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

1.   Ulrik Mikkelsen blev valgt

2.   Michael Vestergaard blev valgt

3.   Sander Mikkelsen blev valgt

 2.  Valg af suppleant

1.  Mogens Norman Korskær blev valgt

3.   Valg af revisor

1.   Finn Ulrik Jensen blev valgt

8.   Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Vagn Hansen

Formand Kristrup Badmintonklub KTB 

Referat for

Generalforsamling for KTB-Badminton

Afholdt tirsdag d. 29 april 2014 Kl.19.00 i Paderup amtsgymnasium

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 • Beretning godkendt
 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 • Rengskab godkendt
 1. Fastlæggelse af kontingent
 • Uændret
 1. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning
 • Ingen beretning
 1. Behandling af indkomne forslag
 • Ingen forslag
 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

                      På valg er Allan Elgaard og Michael Vestergaard

                      Begge blev genvalgt for 2 år

 1. Valg af suppleant

Karsten  Kristiansen

 1. Valg af revisor

Karsten Kristiansen

 1. Eventuelt

Intet under eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling for KTB-Badminton 17.04-2012

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

Finn Ulrik Jensen blev valgt

Finn Ulrik konstateret at indkaldelsen til generalforsamlingen var sendt ud rettidig.

 

 1. Formanden aflægger beretning

Der har ikke været turneringshold i år, så der er ikke sket noget på den front.

 

Kristrup Tennisklub har valgt at Kristrup badmintonklubs bestyrelse skal betale kontingent hvis de ønsker at spille tennis, selvom dette ikke har været kutyme de sidste 50-60 år.

 

Tennisklubben har ønske om et samarbejde imellem klubberne, dette vil vi selvfølgelig gerne, hvis tennisklubben kommer med forslag de mener, kan have fælles interesse.

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent
 2. Forslag om at sænke kontingent til:
 3. 1000,- kr. pr. bane pr. time i Paderup
 4.   400,- kr. pr. bane pr. time på skolerne

                                  iii.      500,- kr. for fælleshold Tirsdag kl.20.00 – 22.00

Der var enighed om at vi ikke skal opbygge klubbens egenkapital, men godt kunne bruge den til vores medlemmer og forslaget blev vedtaget.

 

 1. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning

Der har ikke været nogle arrangementer i år, så intet at berette.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet nogle

 

 1. Valg af:
 2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
 3. Allan Elgaard blev valgt
 4. Michael Vestergaard blev valgt
 5. Valg af suppleant
 6. Karsten Kristensen blev valgt
 7. Valg af revisor
 8. Kurt Thomasen blev valgt
 9. Eventuelt

 Finn Ulrik kom med forslag om at der skulle arrangeres noget i forbindelse med at KTB har 75 års jubilæum d. 25 november 2013

Der var forslag om hjælp fra DBF, SIKR,

Evt. kontakt til Erik Jyde

Michael vestergaardbliver tovholder

 

Med venlig hilsen

Vagn Hansen

Formand Kristrup Badmintonklub KTB

 

Generalforsamling for KTB-Badminton 2011

 

Referat:

Dagsorden med kommentar.

 

1.Valg af dirigent

– Finn Ulrik Jensen blev valgt

2.Formanden aflægger beretning

- Vagn Hansen fremlage hvordan året var gået.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

- Henrik Brøndum gennemgik regnskabet

4.Fastlæggelse af kontingent

-Kontigent forsætter uændret

5.Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning

- Intet at berette

6.Behandling af indkomne forslag

- Der var ikke kommet nogle forslag.

7.Valg af:

1.Formanden

1.Vagn Hansen – Villig til genvalg

- Vagn Hansen genvalgt for 2 år

2.Valg af to bestyrelsesmedlemmer

1.Henrik Brøndum – Villig til genvalg

- Henrik Brøndum blev genvalgt for 2 år

2.Ulrik Mikkelsen – Villig til genvalg

- Ulrik Mikkelsen blev genvalgt for 2 år

3.Valg af suppleant

1.???

- Karsten Kristiansen blev valgt for 1 år

4.Valg af revisor

1.Kurt Thomasen - Villig til genvalg

- Kurt Thomasen blev genvalgt for 1 år

8.Eventuelt

- Der blev spurgt til om der kunne oprettes et tuneringshold, Ønsket blev godkendt Henrik B. Får oprettet holdet.// holdet blev ikke oprettet, da folk trak sig..

- Ønske om at få opdateret billeder og oprydning på informationstavlen, Vagn H. Får ordnet dettte.// er blevet ordnet

- rengøring af gulv,//vi skal blive ved med at klage// nye net// har fået 3 nye net// et rekvititaionsrum,// har forhørt, kun muligt hvis hallen kan undvære plads// Henrik B. Tager kontakt til Randers Idrætshaller.

 

 

Bestyrelsen