Kristrupbadmintonklub
Referater fra generalforsamlinger


De tidligere års referater fra generalforsamlingerne kan du finde her.

2024

2023

2022

2021

2020 ingen generalforsamling p.g.a. Corona

2019

2018

2015 til 2017 er blevet væk

2014

2013 er blevet væk

2012

2011


Referat fra Generalforsamling for KBK 2024

Afholdt onsdag d. 22. maj kl. 18:00 – 21:00

Master Bowl Aps – Mariagervej 139 -141 – 8920 Randers NV

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Finn Ulrik Generalforsamling rettidigt indkaldt.
 2. Formanden aflægger beretning – Vagn starter med at byde alle 17 deltagere velkomne. Der var denne gang flere nye unge ansigter, dejligt at der bliver bakket op om klubben. Klubben havde 85-års jubilæum i oktober 2023, dette valgte vi, ikke at markere, men vil i stedet for satse på en 90-års fødselsdag med go i, i 2028. Der vil alligevel ikke være mulighed for at spille om mandagen i Paderup, da Kristrup tennisklub havde besat de timer vi regnede med at få.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab – Godkendt.
 4. Fastlæggelse af kontingent – Uændret.
 5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning – Intet at berette.
 6. Behandling af indkomne forslag – Ingen modtaget.
 1. 7 Valg af
  1. Formand for 2 år - Vagn Hansen - Villig til genvalg – Genvalgt.
  2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Sander Mikkelsen - Villig til genvalg – Genvalgt.

 1. 3 Suppleant til bestyrelsen

Mogens Normann Korskjær - Villig til genvalg – Genvalgt.

 1. 4 Valg af revisor - Finn Ulrik Jensen - Villig til genvalg – Genvalgt.


 1. 8 Eventuelt – Der blev drøftet om vi skulle prøve at binde 100.000 kr. i 3 mdr. og derved opnå en rente på p.t. 2,9%. Alle mente dette var en god ide, Henrik aftaler nærmere med banken. Der blev foreslået at afholde et stævne omkring årsskiftet, Ulrik vil arrangere dette. Der blev nævnt at der er lukket for badminton på skolerne i skolernes ferie, (tak for det), Henrik følger op på at det bliver informeret ordentlig ud til brugerne af skoler.


Med venlig hilsen

BestyrelsenReferat af

Generalforsamling for Kristrup Badmintonklub 2023

Afholdes tirsdag d. 2. maj kl. 18:00 – 21:00

Master Bowl Aps – Mariagervej 139 -141 – 8920 Randers NV

Vi bowler kl. 18:00 til 19:00, der vil være egenbetaling på 50.- kr.

Kl. 19:00 til 20:30 vil der være buffet og en øl/vand.


Mobilepay 50 kr. til 2815 1145 hvis I kommer til bowling,

eller 50 kr. til konto nr. 9333-0005746426

Ring/skriv til 2815 1145 hvis I kun kommer til generalforsamlingen.

SU: lørdag d. 29. april.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.Finn Ulrik valgt!
 2. Formanden aflægger beretning.Vagn omtalte sæson som vanlig uden de store ting. Han kunne fortælle at lukning af Dronningborghallen ikke får betydning for KBK. Alle vores vante tider er bibeholdt til kommende sæson. >>Ang. Tirsdalenskole, der er kommet nye net. >>Der vil sandsynligvis blive holdt en fest i anledning af klubbens 85. års jubilæum 1. november. Forberedelserne til dette starter med et bestyrelsesmøde. Dato ikke fundet endnu. <<
 3. Kassereren fremlægger det revideret regnskab.Godkendt!
 4. Fastlæggelse af kontingent.Uændret!
 5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning.Intet at bemærke!
 6. Behandling af indkomne forslag,Ingen!
 1. Valg af
  1. Kasserer for 2 år,

Henrik Brøndum – Villig til genvalg.Genvalgt!

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år,

Ulrik Mikkelsen – Villig til genvalg.Genvalgt!

 1. Suppleant til bestyrelsen for 1 år,
 • Mogens Normann Korskjær – villig til genvalg.Genvalgt!
 1. Valg af revisor,
 • Finn Ulrik Jensen – Villig til genvalg.Genvalgt!
 • 8. Eventuelt. Det blev vendt om vi

  Skulle prøve en anden menu til næste års generalforsamling, men de fleste synes godt om buffet, så det fastholder vi >> det blev foreslået om klubben ville arrangere en tur til VM i badminton i København til august. Ulrik M. og Vagn vil undersøge nærmere med bus og tidshorisont og pris på tur og billetter. Info kommer senere >> resten af aftenen blev der hyggesnakket og spist. Der deltog 19 pers. i år. <<


  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen.  Generalforsamling for Kristrup Badmintonklub 2022 Referat

  Afholdes onsdag d. 18. maj kl. 18:00 – 21:00

  Master Bowl Aps – Mariagervej 139 -141 – 8920 Randers NV

  Vi bowler kl. 18:00 til 19:00 der vil være egenbetaling på 50.- kr.

  Kl. 19:00 til 20:30 vil der være buffet og en øl/vand

   

  Mobilepay 50 kr. til 2815 1145 hvis I kommer til bowling

  Eller 50 kr. til konto nr. 9333-0005746426

  Ring/skriv til 2815 1145 hvis I kun kommer til generalforsamlingen

  SU: mandag d. 16 maj

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent - Finn Ulrik Jensen
  2. Formanden aflægger beretning - Takker for et fremmøde på 24 personer, heraf et del nye ansigter. Stille sæson, præget af aflysninger, hvilket er årsagen til forlængelsen af sæsonen til 1/6-2022. Næste år bliver KBK 85 år og det er planen at fejre det på behørig vis. Mere herom til næste år.
  3. Kassereren fremlægger det revideret regnskab - Ingen bemærkninger til det reviderede og godkendte regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent - Næste sæson normal kontingent ( 1000 og 500 kr. ) og der følger bolde med i prisen.
  5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning - Intet er fremlægge.
  6. Behandling af indkomne forslag - Ingen.
  1. Valg af
   1. Formand for 2 år

  Vagn Hansen – Villig til genvalg - Genvalgt.

  1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

  Sander Mikkelsen – Villig til genvalg - Genvalgt.

  1. Suppleant til bestyrelsen for 1 år
  • Mogens Normann Korskjær – villig til genvalg - Genvalgt.

   

  1. Valg af revisor
  • Finn Ulrik Jensen – Villig til genvalg - Genvalgt.
  1. Eventuelt - Der blev spurgt til tøj med logo, vi overvejer en løsning.

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen  Referat af

  Generalforsamling for Kristrup Badmintonklub 2021

  Afholdes tirsdag d. 3. August 2021 kl. 18:00 – 21:00

  Master Bowl APS – Mariagervej 139 -141 – 8920 Randers NV

  Vi bowler kl. 18:00 til 19:00 der vil være egenbetaling på 50.- kr.

  Kl. 19:00 til 20:30 vil der være buffet og en øl/vand

   

  Mobilepay 50 kr. til 2815 1145 hvis I kommer til bowling

  Eller 50 kr. til konto nr. 9333-0005746426

  Ring/skriv til 2815 1145 hvis I kun kommer til generalforsamlingen

  SU: fredag 30 juli

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent / Finn Ulrik Jensen valgt.
  2. Formanden aflægger beretning / Efter at have budt velkommen til alle 11 fremmødte, blev Corona situationens betydning vendt og drejet. Det meste af sæson ødelagt og der blev som bekendt ikke afholdt generalforsamling i 2020. I 2021 forventer vi at følge normalen igen og afholde generalforsamling først i maj som vanlig.

  Der er øget pres på foreninger med diverse dokumentation og evt. spærring af konto ved manglede ditto. Corona er også grunden til at vi har tilbudt vores medlemmer fra sidste sæson, kontingent til halv pris i denne sæson, som plaster på såret. Næste år normal pris igen.

  Tennisklubben har ønsket at optræde som en selvstændig klub, uden relation til badminton og navnet KTB. Dette ønske har vi imødekommet og derfor ændre vi navn til KBK og laver nye paragraffer for vores klub. Vi forventer at disse ændringer bliver vedtaget senere på denne generalforsamling. Det kræver ¾ af fremmødtes stemmer for godkendelse. Vi har fået en forespørgsel på et sponsorat fra Randers Freja Atletik på 5000 kr. til stangspringsstænger. Dette ønske vil vi opfylde når de køber stænger igen.

  Vi har forsøgt at lave en tøjaftale med lokalt firma, dette er dog ikke helt gået som forventet, men vi arbejder stadig på en aftale.

  1. Godkendelse af vedtægtsændring for Kristrup Badmintonklub (se vedhæftet) / ændringerne af paragrafferne blev enstemmigt vedtaget. Klubbens officielle navn er derfor fra nu af KBK – Kristrup badmintonklub.
  2. Kassereren fremlægger det revideret regnskab / Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
  3. Fastlæggelse af kontingent / ingen ændring for kommende sæson.
  4. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning / der har ikke været afholdt nogle stævner, så intet at berette herfra.
  5. Behandling af indkomne forslag / ingen forslag modtaget
  1. Valg af / alle genvalgt til kommende generalforsamling i 2022
   1. Kasser for 2 år

  Henrik Brøndum – Villig til genvalg

  1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

  Ulrik Mikkelsen – Villig til genvalg

  1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

                                              Michael Vestergaard - Villig til genvalg

  1. Suppleant til bestyrelsen for 1 år
  • Mogens Normann Korskjær – villig til genvalg

   

  1. Valg af revisor
  • Finn Ulrik Jensen – Villig til genvalg
  1. Eventuelt / under dette punkt blev det besluttet at starte med tider om lørdagen fra kl. 10 – 12. Dette vil blive en prøve, som kan gentages næste år, hvis banerne nemt kan udlejes. Tillige besluttes det at oplyse på hjemmesiden om vores (medlemmers) ulykkesforsikring, som vi har gennem S.I.K.R. Emnet vores avetager blev også drøftet og herefter vil vi reviderer vores paragraffer ang. dette.

  Herefter blev maden serveret og der blev hyggesnakket resten af tiden.

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen


  Generalforsamling for KTB-Badminton 2019

  Afholdt d. 7 maj

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent – Finn Ulrik Jensen
  2. Formanden aflægger beretning – Fortalte kort om det afholdte jubilæum.
  3. Kasseren fremlægger det revideret regnskab – ingen bemærkninger
  4. Fastlæggelse af kontingent - Uændret
  5. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning – intet af berette.
  6. Behandling af indkommende forslag – Ingen indkommende forslag
  7. Valg af
  8. Formanden for 2 år

  Vagn Hansen – Genvalgt

  1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

  Sander Mikkelsen – Genvalgt

  1. Suppleant til bestyrelsen

  -         Mogens Normann Korskjær – Genvalgt

   

  1. Valg af revisor

  -         Finn Ulrik Jensen – Genvalgt

   

  1. Eventuelt – ingen relevante forslag.

   

  Godkendt af Bestyrelsen

  Generalforsamling for KTB-Badminton 01.05-2018 hos Master Bowl Rds.

  Dagsorden:

   

  1.Valg af dirigent 

  Finn Ulrik Jensen blev valgt

  Finn Ulrik konstateret at indkaldelsen til generalforsamlingen var sendt ud rettidig.

   

  2.Formanden aflægger beretning

  Der har ikke været nogle aktiviteter i denne sæson.

   

  Tennisklubben har ønske om et samarbejde imellem klubberne, dette vil vi selvfølgelig gerne,

  og se frem til at aftale et kommede møde.

   

  Badminton klubben har 80 års jubilæum den 1. november. Vi arbejder på at stable et lille arrangement

  på benene i denne anledning.

   

  3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

  Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer.

   

  4.Fastlæggelse af kontingent

  Uændret i forhold til sidste år.

  i.1000,- kr. pr. bane pr. time i Paderup

  ii.  400,- kr. pr. bane pr. time på skolerne

  iii.500,- kr. for fælleshold Tirsdag kl.19.00 – 21.00

   

  5.Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning

  Der har ikke været nogle arrangementer i år, så intet at berette.

   

  6.Behandling af indkomne forslag

  Der var kommet et ønske om gratis bolde til medlemmerne. Bestyrelsen arbejder på at finde en smart

  løsning på denne ide, og vender tilbage med nyt inden sæsonstart.

   

  7.   Valg af:

   1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

  1.   Ulrik Mikkelsen blev valgt

  2.   Michael Vestergaard blev valgt

  3.   Sander Mikkelsen blev valgt

   2.  Valg af suppleant

  1.  Mogens Norman Korskær blev valgt

  3.   Valg af revisor

  1.   Finn Ulrik Jensen blev valgt

  8.   Eventuelt

   

   

  Med venlig hilsen

  Vagn Hansen

  Formand Kristrup Badmintonklub KTB 

  Referat for

  Generalforsamling for KTB-Badminton

  Afholdt tirsdag d. 29 april 2014 Kl.19.00 i Paderup amtsgymnasium

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  • Beretning godkendt
  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  • Rengskab godkendt
  1. Fastlæggelse af kontingent
  • Uændret
  1. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning
  • Ingen beretning
  1. Behandling af indkomne forslag
  • Ingen forslag
  1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

                        På valg er Allan Elgaard og Michael Vestergaard

                        Begge blev genvalgt for 2 år

  1. Valg af suppleant

  Karsten  Kristiansen

  1. Valg af revisor

  Karsten Kristiansen

  1. Eventuelt

  Intet under eventuelt

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

  Generalforsamling for KTB-Badminton 17.04-2012

  Dagsorden:

   

  1. Valg af dirigent

  Finn Ulrik Jensen blev valgt

  Finn Ulrik konstateret at indkaldelsen til generalforsamlingen var sendt ud rettidig.

   

  1. Formanden aflægger beretning

  Der har ikke været turneringshold i år, så der er ikke sket noget på den front.

   

  Kristrup Tennisklub har valgt at Kristrup badmintonklubs bestyrelse skal betale kontingent hvis de ønsker at spille tennis, selvom dette ikke har været kutyme de sidste 50-60 år.

   

  Tennisklubben har ønske om et samarbejde imellem klubberne, dette vil vi selvfølgelig gerne, hvis tennisklubben kommer med forslag de mener, kan have fælles interesse.

   

  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

  Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer.

   

  1. Fastlæggelse af kontingent
  2. Forslag om at sænke kontingent til:
  3. 1000,- kr. pr. bane pr. time i Paderup
  4.   400,- kr. pr. bane pr. time på skolerne

                                    iii.      500,- kr. for fælleshold Tirsdag kl.20.00 – 22.00

  Der var enighed om at vi ikke skal opbygge klubbens egenkapital, men godt kunne bruge den til vores medlemmer og forslaget blev vedtaget.

   

  1. Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning

  Der har ikke været nogle arrangementer i år, så intet at berette.

   

  1. Behandling af indkomne forslag

  Der er ikke kommet nogle

   

  1. Valg af:
  2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  3. Allan Elgaard blev valgt
  4. Michael Vestergaard blev valgt
  5. Valg af suppleant
  6. Karsten Kristensen blev valgt
  7. Valg af revisor
  8. Kurt Thomasen blev valgt
  9. Eventuelt

   Finn Ulrik kom med forslag om at der skulle arrangeres noget i forbindelse med at KTB har 75 års jubilæum d. 25 november 2013

  Der var forslag om hjælp fra DBF, SIKR,

  Evt. kontakt til Erik Jyde

  Michael vestergaardbliver tovholder

   

  Med venlig hilsen

  Vagn Hansen

  Formand Kristrup Badmintonklub KTB

   

  Generalforsamling for KTB-Badminton 2011

   

  Referat:

  Dagsorden med kommentar.

   

  1.Valg af dirigent

  – Finn Ulrik Jensen blev valgt

  2.Formanden aflægger beretning

  - Vagn Hansen fremlage hvordan året var gået.

  3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

  - Henrik Brøndum gennemgik regnskabet

  4.Fastlæggelse af kontingent

  -Kontigent forsætter uændret

  5.Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning

  - Intet at berette

  6.Behandling af indkomne forslag

  - Der var ikke kommet nogle forslag.

  7.Valg af:

  1.Formanden

  1.Vagn Hansen – Villig til genvalg

  - Vagn Hansen genvalgt for 2 år

  2.Valg af to bestyrelsesmedlemmer

  1.Henrik Brøndum – Villig til genvalg

  - Henrik Brøndum blev genvalgt for 2 år

  2.Ulrik Mikkelsen – Villig til genvalg

  - Ulrik Mikkelsen blev genvalgt for 2 år

  3.Valg af suppleant

  1.???

  - Karsten Kristiansen blev valgt for 1 år

  4.Valg af revisor

  1.Kurt Thomasen - Villig til genvalg

  - Kurt Thomasen blev genvalgt for 1 år

  8.Eventuelt

  - Der blev spurgt til om der kunne oprettes et tuneringshold, Ønsket blev godkendt Henrik B. Får oprettet holdet.// holdet blev ikke oprettet, da folk trak sig..

  - Ønske om at få opdateret billeder og oprydning på informationstavlen, Vagn H. Får ordnet dettte.// er blevet ordnet

  - rengøring af gulv,//vi skal blive ved med at klage// nye net// har fået 3 nye net// et rekvititaionsrum,// har forhørt, kun muligt hvis hallen kan undvære plads// Henrik B. Tager kontakt til Randers Idrætshaller.

   

   

  Bestyrelsen